e-Knjižnica zaključnih del na MFDPŠ (do 31. 12. 2016)

e-Knjižnica MFDPŠ

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...51   ()

Naslov:  PDF document Poslovanje avtomobilskega podjetja v času gospodarske krize
Avtor:  Žnidar Zora
Mentor:  Mulej Lucija
Ključne besede:  poslovanje, gospodarska kriza, avtomobilsko podjetje, nastale spremembe
More

Vrsta gradiva: magistrska naloga

Leto diplomiranja: 2010


Naslov:  PDF document Razvoj organizacijske klime in kulture v podjetju x
Avtor:  Erman Maja
Mentor:  Musek Lešnik Kristijan
Ključne besede:  organizacijska klima, organizacijska kultura, uspešnost podjetja, dimenzije organizacijske klime in kulture
More

Vrsta gradiva: magistrska naloga

Leto diplomiranja: 2010


Naslov:  PDF document Proces nakupnega odločanja z vplivom zadovoljstva porabnikov na izvajanje geodetskih storitev
Avtor:  Bartolme Primož
Mentor:  Vukasović Tina
Ključne besede:  storitev, zadovoljstvo porabnika, nakupna odločitev, konkurenca
More

Vrsta gradiva: magistrska naloga

Leto diplomiranja: 2013


Naslov:  PDF document Razvijati znanje po meri organizacije
Avtor:  Plešnik Jože
Mentor:  Hozjan Dejan
Ključne besede:  učeča se organizacija, menedžment znanja, izobraževanje, usposabljanje
More

Vrsta gradiva: magistrska naloga

Leto diplomiranja: 2011


Naslov:  PDF document Razvoj integriranega sistema e-svetovanje za brezposelne osebe in iskalce zaposlitve
Avtor:  Kačičnik Nataša
Mentor:  Kajzer Alenka
Ključne besede:  projekt, management projektov, trg dela, e-svetovanje
More

Vrsta gradiva: magistrska naloga

Leto diplomiranja: 2011


Naslov:  PDF document MN - Genialnost in krizni management - Krajnc Viktorija.pdf
Avtor:  Krajnc Viktorija
Mentor:  Dubrovski Drago
Ključne besede:  krizni management, genialnost, inteligenčni količnik, fluidna inteligentnost, kristalizirana inteligentnost
More

Vrsta gradiva: magistrska naloga

Leto diplomiranja: 2009


Naslov:  PDF document MN - Organizacijska klima v učeči se organizaciji - Avgustinčič Mateja.pdf
Avtor:  Avgustinčič Mateja
Mentor:  Bezenšek Jana
Ključne besede:  organizacijska klima, postmoderna družba, organizacija, zaposleni, učeča se organizacija, družbene spremembe, vodenje, izobraževanje, carinski urad
More

Vrsta gradiva: magistrska naloga

Leto diplomiranja: 2009


Naslov:  PDF document DD - Strategija načrtovanja in vodenje krizne situacije ob naravni nesreči - Mohorko Terezija.pdf
Avtor:  Mohorko Terezija
Mentor:  Dubrovski Drago
Ključne besede:  zaščita in reševanje, naravne nesreče, ogroženost, predhodno načrtovanje, kriz-no upravljanje
More

Vrsta gradiva: diplomsko delo

Leto diplomiranja: 2009


Naslov:  PDF document DD - Družbena odgovornost s primeri dobrih praks - Vavpotič Žiga.pdf
Avtor:  Vavpotič Žiga
Mentor:  Musek Lešnik Kristijan
Ključne besede:  družbena odgovornost, gospodarstvo, dobre prakse, formula uspeha
More

Vrsta gradiva: diplomsko delo

Leto diplomiranja: 2009


Naslov:  PDF document MN - Management prepričevanja kot temelj razvoja v organizaciji - Snedič Jurak Andrej.pdf
Avtor:  Snedič Jurak Andreja
Mentor:  Mulej Lucija
Ključne besede:  management, prepričevanje, retorika, komunikacija, znanje, organizacija
More

Vrsta gradiva: magistrska naloga

Leto diplomiranja: 2010


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...51   ()

        
 

Naslov: 

Avtor: 

Mentor: 

Ključne besede: 

Povzetek: 

Vrsta zaključne naloge: