Dobrodošli v E-center znanja | Welcome to E-Centre of Knowledge!pozdrav

E-center znanja omogoča dostop do različnih virov in literature. Dostopate lahko do zaključnih del študentov MFDPŠ ter različnih drugih besedil. Prav tako smo na tem mestu zbrali vire s področja managementa znanja, vseživljenjskega učenja, priznavanja znanja in spretnosti, pa tudi znanja s področja evropskih vsebin. V okviru E-centra znanja delujeta tudi Karierni center s tutorstvom na MFDPŠ. 

E-Knowledge Centre provides access to a variety of sources and literature. You can access to ISSBS students' theses and some other texts as well as sources in the field of knowledge management, lifelong learning, accreditation of prior learning as well as knowledge about European issuses. In the context of E-Knowledge Centre, the Career Centre with tutoring activities at ISSBS are also included.

Preskoči predmeti na voljo

Predmeti na voljo

Ta e-učilnica je bila razvita za podporo usposabljanju v okviru projekta Vključevanje Romov in priseljencev v šole: usposabljanje, odprta razprava in dejavnosti prostovoljstva mladih (RoMigSc). V učilnici je veliko zanimivih gradiv, ki so lahko koristne učiteljem, študentom, prostovoljcem in odločevalcem na področju priseljenske in romske populacije.

This e-classroom has been developed to support training activities within the project Inclusion of Roma and Migrants in Schools: Training, Open Discussions and Youth Volunteering Activities (RoMigSc). In the classroom, there are many interesting materials useful for different groups of teachers, students, volunteers as well as decisions-makers in the area of migrant and Roma population.

This e-classroom has been developed to support training activities within the project Inclusion of Roma and Migrants in Schools: Training, Open Discussions and Youth Volunteering Activities (RoMigSc). In the classroom, there are many interesting materials useful for different groups of teachers, students, volunteers as well as decisions-makers in the area of migrant and Roma population.

This e-classroom has been developed to support training activities within the project Inclusion of Roma and Migrants in Schools: Training, Open Discussions and Youth Volunteering Activities (RoMigSc). In the classroom, there are many interesting materials useful for different groups of teachers, students, volunteers as well as decisions-makers in the area of migrant and Roma population.

This e-classroom has been developed to support training activities within the project Inclusion of Roma and Migrants in Schools: Training, Open Discussions and Youth Volunteering Activities (RoMigSc). In the classroom, there are many interesting materials useful for different groups of teachers, students, volunteers as well as decisions-makers in the area of migrant and Roma population.

EL PROYECTO HEIDA - "Toma de decisiones basadas en datos para la internacionalización de la educación superior: reducción de la brecha entre académicos y administración mediante el uso efectivo de plataformas de comunicación"Gestión de datos y toma de decisiones: Aplicaciones para la internacionalización en Universidades

Yüksek öğrenimin uluslararasılaştırılmasına yönelik veriye dayalı karar verme: Fakülte ve yönetici arasındaki boşluğu etkin iletişim platformları kullanarak doldurma

Upravljanje podatkov in odločanje za internacionalizacijo visokega šolstva: "Premostitev razkoraka med akademskim in admininstrativnim z uporabo učinkovitih komunikacijskih platform."

THE HEIDA PROJECT - "Data driven decision making for internationalization of higher education: Bridging the gap between faculty and admin using effective communication platforms"